Stulna skatter – om artefakter och det koloniala arvet

Hur hanteras bäst en historia av krigsbrott och föremål som förvärvats i tveksamma sammanhang, till exempel under den koloniala perioden? Varför är motstånd mot att lämna tillbaka stulna skatter så stort? Varför är det så viktigt? Och vad spelar museerna för roll när det kommer till representation och nationsskapande? En öppen föreläsning i samtalsformat mellan Anna Källén, arkeolog med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier och konstvetaren Mårten Snickare. Deltagare Anna Källén, professor i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier Mårten Snickare, professor i konstvetenskap och föreståndare för konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. Han är också författare till boken Colonial Objects in Early Modern Sweden. From the Kunstkammer to the Current Museum Crisis. Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

No videos found

How glaciers can predict global warming | Glaciologist Nina Kirchner
Tarfala Research Station, located just above the Arctic Circle in northern Sweden, provides a unique environment for research. The environment here is like a giant natural laboratory, where climate change is happening faster and more obviously than in other places. The goal of the research taking place, is to better understand the Arctic conditions – the glacier, climate change and what is happening over time. Director Nina Kirchner uses her original knowledge of mathematics to measure and study the glacier, along with fellow researchers specialized in geology, hydrology, glaciology etc. Stockholm University´s Tarfala station is also a good example of the strength in cooperation and academic international exchange.
Kandidatexamen vid Stockholm Business School
Medverkande studenter: Narin Abdelzadeh, Loris Lauer och Emma Christiansson.
Känslofokuserad behandling vid kroppsliga symptom
Hur kan fler få hjälp inom sjukvården? Det saknas idag psykologiska behandlingar och ett etablerat vårdflöde för patienter med funktionella somatiska syndrom som till exempel irritabel tarm och fibromyalgi eller medicinskt oförklarade symtom som kronisk primär smärta. För att lindra patienters lidande provas varianter av känslofokuserad behandling i primärvården. Forskaren Daniel Marodi, leg psykolog och med. doktor berättar om studien. Forskningsprojektet har fått medel via partnerskapet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.
Kinesiska vid Stockholms universitet
Hur är det att studera kinesiska vid Stockholms universitet? Hör studenterna Sarina Johansson, Sebastian Ahlin och Nelly Öberg berätta.
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
Hur är det att studera arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier? Hör studenterna Carl-Oscar Pilström, Kaltum Mohamud och Leo Nobel berätta.