Mer än bara mat. Om måltiden som identitet och kulturbärare

Vad vi väljer att äta och traditionerna kopplade till våra måltider är centralt för vår identitet. Men vad händer när matpriserna ökar och vi måste tänka hållbart? Och hur kan vi se på förändrade vanor – går det hitta matgemenskap via Youtube på samma sätt som vid ett vanligt matbord? En öppen föreläsning i samtalsformat med filosofen Henrik Lagerlund om hur mat spelar en roll i det goda livet. Henrik Lagerlund, professor filosofi Deltagare: Henrik Lagerlund är professor i filosofi och författare till bland annat boken "Matens filosofi: Hur du blir en filosofisk foodie" I boken utvecklar han begreppet matens filosofi och visar hur man blir en filosofisk foodie. Han håller även en kurs i matens filosofi vid Stockholms universitet. Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

No videos found

How glaciers can predict global warming | Glaciologist Nina Kirchner
Tarfala Research Station, located just above the Arctic Circle in northern Sweden, provides a unique environment for research. The environment here is like a giant natural laboratory, where climate change is happening faster and more obviously than in other places. The goal of the research taking place, is to better understand the Arctic conditions – the glacier, climate change and what is happening over time. Director Nina Kirchner uses her original knowledge of mathematics to measure and study the glacier, along with fellow researchers specialized in geology, hydrology, glaciology etc. Stockholm University´s Tarfala station is also a good example of the strength in cooperation and academic international exchange.
Kandidatexamen vid Stockholm Business School
Medverkande studenter: Narin Abdelzadeh, Loris Lauer och Emma Christiansson.
Känslofokuserad behandling vid kroppsliga symptom
Hur kan fler få hjälp inom sjukvården? Det saknas idag psykologiska behandlingar och ett etablerat vårdflöde för patienter med funktionella somatiska syndrom som till exempel irritabel tarm och fibromyalgi eller medicinskt oförklarade symtom som kronisk primär smärta. För att lindra patienters lidande provas varianter av känslofokuserad behandling i primärvården. Forskaren Daniel Marodi, leg psykolog och med. doktor berättar om studien. Forskningsprojektet har fått medel via partnerskapet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.
Kinesiska vid Stockholms universitet
Hur är det att studera kinesiska vid Stockholms universitet? Hör studenterna Sarina Johansson, Sebastian Ahlin och Nelly Öberg berätta.
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
Hur är det att studera arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier? Hör studenterna Carl-Oscar Pilström, Kaltum Mohamud och Leo Nobel berätta.